Bevoorrading

Er is een bevoorrading voorzien om de 3,5km. Er wordt water, sportdrank voorzien op de bevoorradingsposten.